Category: Thiên 6: Trắc định tình cảm

Chính kinh: Đáp lại câu hỏi của Hoàng Đế : ” Sao mà biết được lúc nào nữ nhân ham muốn, lúc nào nữ nhân khoái cảm”. Huyền Nữ nói : “Có thể trắc định tình cảm của nữ nhân…