Category: Thiên 18: Những cấm kỵ khi giao hợp​

Hoàng Đế hỏi Tố Nữ: Tinh lực của nam nhân biến đổi bất thường, có khi yếu khiến dương vật không cương lên, có khi tinh dịch yếu đến không xuất ra. Nàng có biết phép trị liệu nào không?…