Chính kinh Nguyên tắc chủ điểm của thuật phòng trung “dĩ nhân bổ thận” hay “dĩ nhân trị nhân”nghĩa là áp dụng nghệ thuật thế nào có thể hút tinh khí của người đang giao hợp với mình để bảo…

Hoàng Đế hỏi Tố Nữ: Tinh lực của nam nhân biến đổi bất thường, có khi yếu khiến dương vật không cương lên, có khi tinh dịch yếu đến không xuất ra. Nàng có biết phép trị liệu nào không?…

LỜI NHÀ XUẤT BẢN Tình dục là bộ môn thuộc, chi phối và bao trùm ngũ dục, nhất là khi đã nhận thức rằng trong mọi bộ môn thuộc khoa học nhân văn, nó luôn hiện diện, ẩn hiện lung…

Chương này là chương luận lý về vị thế tính giao do ông Động Huyền Tử tiên sinh là người theo trường phái Đạo Gia, tên thật là Trương Đĩnh. Ba mươi vị thế là những vị thế rất cơ…

Chính kinh: Đáp lại câu hỏi của Hoàng Đế : ” Sao mà biết được lúc nào nữ nhân ham muốn, lúc nào nữ nhân khoái cảm”. Huyền Nữ nói : “Có thể trắc định tình cảm của nữ nhân…